OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Bohumil Koukola

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 420, budova SA
funkce:
obor činnosti:klinická psychologie, psychologie zdraví, krizová intervence, zvládání stresu, kvalita života
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2692
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1970 - 1975FF UP Olomouc, Katedra psychologie, specializace: klinická psychologie
1977UP Olomouc, udělení hodnosti PhDr.
1989Psychologický ústav ČSAV Praha, kandidát psychologických věd (CSc.)
2000FF UP Olomouc, habilitace - docent - klinická psychologie

Praxe

2009 – dosuddocent klinické psychologie, Slezská univerzita v Opavě, FVP, Ústav pedagogických a psychologických věd (0,5)
2008 – dosuddocent klinické psychologie, Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogické a školní psychologie (1,0)
2003 - 2008vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd (FPF SLU Opava)
2001 – 2008Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, docent klinické psychologie
2007 - 2013profesor wizytujący w UWr., Institut Pedagogiky - Zakład Resocjalizacji (od 2008 kierownik Zakładu Resocjalizacje)
2005 – 2010docent klinické psychologie Ostravská Univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra Metod sociální práce
1995 - 2003vedoucí Ústavu společenských věd (FPF SLU v Opavě)
1994 - 2000Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, odborný asistent klinické psychologie
1975 - 1994NsP Šumperk, klinický psycholog

Odborné zaměření (přednášené předměty)

 • Psychologie - klinická psychologie, psychoterapie, psychopatologie, psychologie zdraví, krizová intervence

Granty a projekty

2005

 • Program na podporu rozvoje struktury, Příprava studijních opor, akreditačních, přijímacích a dalších podkladových materiálů pro nový bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Sociální patologie a prevence v kombinované formě studia (č. 697), doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. – řešitel
 • Program na podporu rozvoje struktury, Rozběh bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální patologie a prevence v prezenční formě studia (č. 249), doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. – řešitel.

2006

 • mezinárodní projekt financovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci společné iniciativy CZ-PL INTERREG IIIa – „ Vědecká spolupráce v rámci klinické psychologie“ (2006 – 2007).
  Řešitel: Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski, Wydział Hostoryczno-Pedagogiczny – dr.Alicja Głebocka
  Spoluřešitel: Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě – doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
 • podíl na řešení grantu GA ČR – č. 406/06/0731 na téma: „Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty“
  Řešitel: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., PF OU v Ostravě
  Spoluřešitel: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., FPF SU v Opavě
 • podíl na řešení grantu GA ČR – č. 406/06/0035 na téma: „Kvalita života u dětí a dospívajících“
  Řešitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF UK Hradec Králové
  Členové výzkumného týmu: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.

2007

 • CZ-PL INTERREG III - 2006 – 2007
  Mezinárodní projekt financovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci společné iniciativy CZ-PL INTERREG IIIa – „Vědecká spolupráce v rámci klinické psychologie“ (2006 – 2007).
  Řešitel: Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski, Wydział Hostoryczno-Pedagogiczny – dr. Alicja Głebocka
  Spoluřešitel: Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě – doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
 • FRVŠ: „Vytvoření a vybavení multifunkčních učeben výpočetní a audiovizuální technikou“ Tematický okruh: A Spec.: b, číslo: 2118 / 2007
  Řešitel: Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., ÚPPV FPF SU v Opavě
  Spoluřešitel: Mgr. Adam Kožaný, ÚVSRP FPF SU v Opavě
 • GA ČR: 2006 – 2008, podíl na řešení grantu GA ČR „Kvalita života u dětí a dospívajících“ – č. 406/06/0035
  Řešitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF UK Hradec Králové
  Členové výzkumného týmu: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D., ÚPPV FPF SU v Opavě
 • GA ČR: 2006 – 2008, podíl (spolunavrhovatel) na řešení grantu GA ČR „Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty“ – č. 406/06/0731
  Řešitel: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., PF OU v Ostravě
  Spoluřešitel: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., ÚPPV FPF SU v Opavě

2008

 • podíl na řešení grantu GA ČR: 2006 – 2008, GA ČR „Kvalita života u dětí a dospívajících“ – č. 406/06/0035
  Řešitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF UK Hradec Králové
  Členové výzkumného týmu: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D., ÚPPV FPF SU v Opavě

Další vzdělávání (kurzy)

1975 PL Kroměříž další vzdělávání psychologů, výcvik v hypnóze, autogenním tréninku a skupinové psychoterapii
1976 Specializační - pokračovací kurz v hypnóze, AT a psychoterapii PL Kroměříž
1980 - 1994 IHE Praha, zařazen do výzkumné skupiny doc. Horvátha, CSc. (Základní a aplikovaný výzkum: DÚ VIII-6-6/7 "Psychologické zákonitosti rozvoje a ochrany zdraví"),
1982 - 1984 Atestační studium pro práci ve zdravotnictví, pořádané ILF Praha v Ostravě
1983 Kurz v discentní psychoterapii, ILF Bratislava (prof. Kondáš)
1986 Sociální zrání osobnosti, kurz ILF Praha pořádaný v Ostravě (prof. Křivohlavý)
1988 Základní kurz v psychosomatice a psychologické péči o dlouhodobě nemocné, ILF Praha
1989 Specializační kurz v psychosomatice a psychologické péči o dlouhodobě nemocné, ILF Praha
1994 Ellisova racionálně - emotivní psychoterapie, kurz, ILF Praha
1994 WHO - Collaborating Centre for Training and Organizational Development in Vienna (mezinárodní kurz: "Organizational Ananalysis and Consultancy of Health Promotion Projects")
2001 Osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP - Novinky v pedagogické a školní psychologii.
2003 Certifikát (psychoterapeutický výcvik v rozsahu 500 hod. v terapii pevným objetím pod vedením PhDr. Jiřiny Prekopové a v systemické rodinné terapii podle Berta Hellingera pod garancí spol. TPO - SRN a ČMPS.
2003 Osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP - Novinky v pedagogické a školní psychologii.
2004 Osvědčení o absolvování semináře "Edukační program O dospívání . . ." (Akreditováno MŠMT ČR 18019/2001-25-63).
2006 – 2008 postgraduální studium Dopravní psychologie, FFUP Olomouc - Katedra psychologie a Asociace dopravních psychologů ČR (ukončeno certifikátem)

Členství v odborných komisích

1975 - dosudčlen Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS)
1992 - dosudčlen republikového Výboru sekce Psychologie zdraví při ČMPS Praha (od r. 2013 místopředseda)
2001 - dosudčlen Asociácie školskej psychológie SR a ČR
2006 - 2013člen Oborové rady doktorského studijního programu P6731 Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální poradenství a management sociálních služeb na Filozofické fakultě OU v Ostravě
2007 - 2013člen Vědecké rady Institutu Pedagogiky Uniwersytetu Wroclawskego
2007 - 2013člen Vědecké rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
2008 - dosudčlen Asociace dopravních psychologů ČR

Údaje o působení v zahraničí

IX/2010, PLPřednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Pedagogiky
IV/2008, PL Přednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Pedagogiky
V/2008 PL Přednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Opolski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych a Institut Psychologii
IV/2007, PLPřednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Opolski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych a Institut Psychologii
V/2007, PL Přednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Pedagogiky
od IX/ 2007 – dosud Vedení (promotor) magisterských prací ve studijním programu Resocializace, Uniwersytet Opolski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych
V/2006, PLPřednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Opolski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych a Institut Psychologii


Badošek, R., Hacklová, P. R., Kebza, CSc., P. P. V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, CSc., P. J. Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. 2017.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 24. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2017.
Badošek, R., Koukola, B., Kebza, CSc., p. V. a Mareš, CSc., p. J. Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2016.
Badošek, R. a Koukola, B. Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2016.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2016.
Ondřejová, E., Koukola, B. a Kolaříková, M. Jak nás vidíte a vnímáte? Generační pohled na stáří.. In: Proměny rodiny V. Senior v rodině. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd a Dětské centrum Čtyřlístek. 2015.
Kebza, V., Mareš, J., Koukola, B. a Badošek, R. Sborník abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. 2015.
Koukola, B. Zpráva o výsledcích ankety Výboru sekce Psychologie zdraví ČMPS realizované v roce 2014. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2015.
Koukola, B. Zpráva o výsledcích ankety Výboru sekce Psychologie zdraví ČMPS realizované v roce 2014. In: S B O R N Í K abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. - 17. 5. 2015. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. s. 6-6. ISBN 978-80-7308-562-9.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B., Mareš, J. a Štětovská, I. 22. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2015.
Koukola, B. Ještě jedno ohlédnutí za 25. výročím vzniku sekce Psychologie zdraví ČMPS a za dvacetiletým výročím konání pravidelných konferencí Psychologie zdraví ve Vernířovicích a v Jeseníku. In: Jiří Mareš (ed.) Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. MSD, 2014. s. 23-23. ISBN 978-80-7392-234-4.
Koukola, B. Ještě jedno ohlédnutí za 25. výročím vzniku sekce Psychologie zdraví ČMPS a za dvacetiletým výročím konání pravidelných konferencí Psychologie zdraví ve Vernířovicích a v Jeseníku. In: 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2014.
Koukola, B. Psychopatologie ve škole. 2014.
Mareš, J., Kebza, V., Koukola, B. a Badošek, R. Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2014.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B., Mareš, J. a Štětovská, I. 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2014.
Koukola, B. Historie víkendových setkání a konferencí Sekce Psychologie zdraví při ČMPS. In: Sborník abstrakt sdělení z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Ostrava: Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. 15-15. ISBN 978-80-7464-273-9.
Koukola, B. Historie víkendových setkání a konferencí Sekce Psychologie zdraví při ČMPS. In: 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice. 2013.
Křivohlavý, J., Kebza, V., Mareš, J. a Koukola, B. Ohlédnutí za 25 lety vývoje Sekce psychologie zdraví ČMPS. In: Mareš J.(ed.): Sborník příspěvků 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2013). Brno: MSD, 2013. MSD, 2013. s. 13-18. ISBN 978-80-7392-227-6.
Koukola, B. Sborník abstrakt sdělení z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2013.
Koukola, B. Vernířovice - moje srdeční záežitost. In: Mareš J.(ed.): Sborník příspěvků 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2013). Brno: MSD, 2013. MSD, 2013. s. 45-52. ISBN 978-80-7392-227-6.
Koukola, B., Badošek, R., Kebza, V., Mareš, J., Hacklová, R., Štětovská, I. a Kimplová, T. 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2013.
Koukola, B. Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. 2012.
Koukola, B. Nezdolnost v pojetí SOC u žáků 3. - 5. tříd ZŠ v Krnově. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2012.
Koukola, B. Nezdolnost v pojetí SOC u žáků 3. ? 5. tříd ZŠ v Krnově. In: Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. - 20.5. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. s. 20-20. ISBN 978-80-7308-470-2.
KEBZA, V., KŘIVOHLAVÝ, J., Koukola, B., HOŠEK, V., MAREŠ, J., ŘEHULKA, E. a Štětovská, I. The Czech Section of Health Psychology: History, Development and Current Activities. Psychology and Health. 2012, s. 244-245. ISSN 1476-8321.
Koukola, B. Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. 2011.
Ondřejová, E., Kolaříková, M. a Koukola, B. Nezletilé mateřství jako fenomén ohrožující zdraví. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2011.
Koukola, B. Výzkum znalosti o eutanázii u vysokoškoláků a zdravotníků. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela. 2011.
Koukola, B. a Petrová, Z. Výzkum znalostí o eutanázii u vysokoškoláků a zdravotníků. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. Banská Bystrica: Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. s. 158-172. ISBN 978-80-557-0312-1.
Koukola, B. Zpráva o dílčích výsledcích z výzkumu znalostí o eutanázii u vysokoškoláků a zdravotníků. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2011.
Koukola, B. a Lašková, M. Kvalita života studentů ZSF OU v Ostravě. In: Konference sekce psychologie zdraví Vernířovice 2010. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2010.
Ondřejová, E., Kolaříková, M. a Koukola, B. Prevence ve školách v kontextu -Zdravé školy-. In: Mezinárodní vědecká konference ĎURIČOVÉ DNI. Banská Bystrica: Katedra psychologie Pedagogickej fakulty v Bánském Bystrici v spolupráci s Asociáciou školské psychologie SR a ČR. 2010.
Koukola, B. a Čížková, Š. Vzdělávání v oblasti psychologie partnerství a manželství. Vývoj partnerských vztahů. In: Psychologiczny i terapeutyczny kontekst pracy srodowiskowej. Myslowice: Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagigiczna, 2010. Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagigiczna, 2010. s. 157-168. ISBN 978-83-89032-39-3.
Koukola, B. Dopravní nehoda jako zátěžová situace. In: Moravskoslezská jarní regionální konference. Ostrava: Klinika nukleární medicíny FN. 2009.
Koukola, B. a Lašková, M. Kvalita života u studentů zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 208-216. ISBN 978-80-7368-766-3.
Szecówka, A., Koukola, B. a Kwiatkowski, P. Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec wspólczesnych zachovaň dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Wroclaw: Wyd. Wroclawskie Wydawnictwo Naukove Atla-2, 2009. 310 s. ISBN 978-83-60732-22-9.
Koukola, B. Konference sekce psychologie zdraví. 2008.
Koukola, B. Konference sekce psychologie zdraví. 2008.
Koukola, B. Koniecznosc uzupelniajacego ksztalcenia psychologów penitencjarnych w Republice Czeskiej. In: Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec wspólczesnych zachovaň dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Wroclaw: Wyd. Wroclawskie Wydawnctwo naukove Atla-2, 2008. s. 262-266.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života středoškoláků měřená dotazníkem WHOQOL - BREFF. In: Psychologie a kvalita života III. s. 83-89. ISBN 978-80-7392-074-6.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života středoškoláků měřená dotazníkem WHOQOL-BREFF. In: Konference Sekce psychologie zdraví. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost, Slezská univerzita v Opavě, Ústav pedagogických a psychologický věd, Státní zdravotní ústav v Praze, Lékařská fakulta UK Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství. 2008.
Koukola, B. a Mareš, J. Psychologie zdraví a kvalita života III.. 2008.
Ondřejová, E., Koukola, B. a Samara, Z. Středoškoláci a kvalita života se zaměřením na neplodnost.. In: Konference Sekce psychologie zdraví. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost, Slezská univerzita v Opavě, Ústav pedagogických a psychologický věd, Státní zdravotní ústav v Praze, Lékařská fakulta UK Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství. 2008.
Koukola, B., Glebocka, A., Ondřejová, E. a Kolaříková, M. Czy Czesi wola knede, a Polacy ziemniaki? Nawyki zywieniowe i postawy prozdrowotne mieszkańców regionów przygranicznych Polski i Czech.. In: Jakość źycia wspólcznesnego czlowieka - wartości cywilizacji zachodniej: moźliwości rozwoju i organizaczenia.. Opole: Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu finansowanego przez Unie Europejska. - INTERREG IIIA. 2007.
Koukola, B. Jakość źycia wspólcznesnego czlowieka - wartości cywilizacji zachodniej: moźliwości rozwoju i organizaczenia.. 2007.
Sekera, J., Kurelová, M., Koukola, B., Filipi, V. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolcznej.. Szczecin: Institut Pedagogiki i Psychologii Univwersytetu Sczeczińskego. 2007.
Koukola, B., Ondřejová, E. a Samara, Z. Kvalita života a neplodnost.. In: Psychická odolnosť a psychológia zdravia.. : Sekce psychologie zdravia SPS pri SAV, kancelária WHO na Slovensku. 2007.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života u středoškoláků měřená dotazníkem PedsQL 4.0. In: Kvalita života u dětí a dospívajících II. s. 171-175. ISBN 978-80-7392-008-1.
Koukola, B., Kolaříková, M. a Glebocka, A. Otylość. Aktuální informace z ČR.. In: Jakość źycia wspólcznesnego czlowieka - wartości cywilizacji zachodniej: moźliwości rozwoju i organizaczenia.. Opole: Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu finansowanego przez Unie Europejska. - INTERREG IIIA. 2007.
Glebocka, A., Koukola, B., Ondřejová, E. a Kolaříková, M. Otylość w badaniach polsko-czeskich. In: Jakość źycia wspólcznesnego czlowieka - wartości cywilizacji zachodniej: moźliwości rozwoju i organizaczenia.. Opole: Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu finansowanego przez Unie Europejska. - INTERREG IIIA. 2007.
Koukola, B. a Mareš, J. Psychologie zdraví a kvalita života II.. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-008-1.
Koukola, B. Rodina očima naší doby.. 2007.
Ondřejová, E., Myšíková, M., Šimíčková-Čížková, J., Koukola, B. a Kolaříková, M. Specializace v pedagogice - obor Sociální patologie a prevence. In: Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. s. 177-180. ISBN 978-80-7302-133-7.
Ondřejová, E., Koukola, B. a Samara, Z. Středoškoláci a kvalita života se zaměřením na neplodnost. In: Psychologie zdraví a kvalita života II. s. 118-128. ISBN 978-80-7392-009-8.
Koukola, B. Další vzdělávání vězeňských psychologů v ČR (Konieczność nastepny ksztalcić penitenciarnich psychologow CR).. In: Konferencje koparatystyczna Teoria i praktyka oddzialywań resocjalizacyjnch w Polsce i Republice Czseskiej. Wroclaw, Opava, Racibórz. 2006.
Koukola, B. Konference s mezinárodní účastí Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti. 2006.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života u žáků ZŠ měřená dotazníkem PedsQL 4.0.. In: Kvalita života u dětí a dospívajících I. . Brno: MDS, 2006. s. 183-188. ISBN 80-86633-65-9.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života vysokoškoláků zjišťovaná metodu SEIQL. In: Psychologie zdraví a kvalita života. Brno: MDS, 2006. s. 150-152. ISBN 80-86633-667.
Koukola, B. a Mareš, J. Psychologie zdraví a kvalita života. In: Sborník přednášek. Brno: MDS, 2006. MDS, 2006. s. 162-162. ISBN 80-86633-667.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Sociální opora a škola. In: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P2. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2006. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2006. s. 13-21. ISBN 80-7248-399-4.
Koukola, B. The Comiunity Initiative INTERREG IIIA Czechy-Polska. The science cooperation in clinical psychology.. In: Sixth European Conference on Community Psychology. Opole - Kamień Śl.: Opole University, Department of Psychology, The European Community Psychology Association (ECPA) and Opole Regional Section of The polish Psychological Association. 2006.
Koukola, B. Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. 2005.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Problematika životní spokojenosti u žáků základní školy. In: Sborník ze semináře Novinky v pedagogické a školní psychologii.
Koukola, B. "Bez tepla hnízda není svobodného letu".. In: Mezinárodní kongres. Salzburg. 2004.
Koukola, B. Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. 2004.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Rodina v pojetí Berta Hellingera. In: Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 34-38. ISBN 80-7041-078-7.
Koukola, B. Role učitele ve vztahu k sociální opoře u dětí. In: In Lašek, J. Aktuální otázky psychologie učitele. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 45-60. ISBN 80-7041-210-0.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Role učitele ve vztahu k sociální opoře u dětí. In: Aktuální otázky psychologie učitele. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 45-60. ISBN 80 - 7041-210-0.
Machalová, V. a Koukola, B. Základy obecné psychologie. In: Základy společenských věd pro pomáhající profese. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 9-48. ISBN 80-7318-176-2.
Koukola, B. Zvládání stresu jako osobnostní rys nebo styl chování 3. část. In: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Opava: . Řada pedagogicko-psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických , 2004. . Řada pedagogicko-psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických , 2004. s. 35-46. ISBN 80-7248-256-4.
Koukola, B. Celostátní konference s mezinárodní účastí: Psychologie zdraví. 2003.
Koukola, B., Ondřejová, E. a Piecková, K. Zaměstnanost absolventů škol a rizikové faktory jejich zaměstnanosti. In: Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich. Praca ? współpraca ? bezrobocie. s. 135-156. ISBN 83-7395-033-8.
Hlavsa, L. a Koukola, B. Dokud nás smrt nerozdělí.. 2002.
Koukola, B. Mezinárodní konference Psychologie zdraví. 2002.
Koukola, B., Ondřejová, E. a Skalický, R. Výzkum problematiky nezaměstnanosti ve vybraných regionech Moravy a Slezska. In: Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů. Využití společných šancí. s. 81-91. ISBN 80-7248-168-1.
Koukola, B. Zvládání (coping) stresu. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulty Slezské univerzity, 2002. Filozoficko-přírodovědecká fakulty Slezské univerzity, 2002. s. 33-47. ISBN 80-7248-177-0.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Zvládání (coping) stresu. 2. část. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Řada společensko vědní B6. s. 33-47. ISBN 80-7248-177-0.
Koukola, B. Mechanizmy manipulace. Jak se vytváří pocit strachu a ohrožení?. In: COLLOQUIUM OPOLE 2001, mez. německo-polsko-česká konf.: "Strach a obavy před procesem sjednocení se Evropy".. Opole. 2001.
Koukola, B. Mechanizmy manipulace. Jak se vytváří pocit strachu a ohrožení?. In: COLLOQUIUM OPOLE 2001, mez. německo-polsko-česká konf.: Strach a obavy před procesem sjednocení se Evropy.. Opole. 2001.
Koukola, B. Mezinárodní konference Psychologie zdraví. 2001.
Pelcák, S., Koukola, B., Mužáková, I. a Vosečková, A. Možnosti využití (metodiky) nezdolnosti podle Antonovského v komplexní terapii u pacientů po akutním infarktu myokardu.. Praktický lékař. 2001, roč. 81, č. 2, s. 94-96.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Ověřování dotazníku SSQ6 u žáků základní školy, středních a vyšších odborných škol. I. část. In: Sociální opora u dětí a dospívajících I.. Hradec Králové: NUCLEUS, 2001. NUCLEUS, 2001. s. 125-138. ISBN 80-96225-19-4.
Koukola, B. Překonávání bariér v oblasti kulturních standardů.. In: Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Překonávání bariér.. s. 107-111. ISBN 83-88796-50-X.
Koukola, B. Stereotypy a předsudky z pohledu sociální psychologie.. Opole: COLLOQUIM OPOLE, 2001. COLLOQUIM OPOLE, 2001. s. 115-139. ISBN 83-7126-148-9.
Koukola, B. Terminologie, koncepce a příznaky stresu. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Rada společenskovědní B5. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, 2001. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, 2001. s. 18-30. ISBN 80-7248-139-8.
Koukola, B. Vědeckotechnická spolupráce mezi ÚSV FFP SU v Opavě a Institutem společenských věd Opolské univerzity.. In: Studentská konference: Česko-polské studentské fórum o vstupu ČR a Polska do EU z pohledu Euroregionu Silesia na českém a polském příhraničí.. Glubczyce. 2001.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Výzkum problematiky nezaměstnanosti na Severní Moravě.. In: Polsko-česká konf.: Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů - "Využití společných šancí". Glubczyce. 2001.
Pelcák, S. a Koukola, B. Moderátory zdraví v komplexní léčbě pacientů po akutním infarktu myokardu.. In: In Sborník prací. s. 155-160.
Koukola, B. Psychická odolnost středoškoláků měřená dotazníkem SOC. , 2000, roč. L, č. 2, s. 173-180. ISSN .. Pedagogika. 2000, roč. 50, č. 2, s. 173-180. ISSN 3330-3815.
Koukola, B. Psychologie zdraví.. In: Sborník prací FPF Slezské univerzity v Opavě, Řada společensko vědní B4. s. 67-81. ISBN 80-7248-066-9.
Koukola, B. Stereotypy a předsudky z pohledu sociální psychologie.. In: Colloquium Opole, Polacy - Niemcy - Czesi sasiedztwo na przełomie wiekow.. Opole. 2000.
Augustin, I., Koukola, B. a Ondřejová, E. Univerzitám není osud česko-polského pohraničí lhostejný.. -Biuletyn pogranicza polsko-czeskiego, Bulletin česko-polského pohraničí. 2000, roč. 16, č. 3, s. 16-17. ISSN 1234-396X.
Pelcák, S. a Koukola, B. Nezdolnost v pojetí S.O.C. u adolescentů.. In: Socialia 99. Mládež v postmoderní době..
Koukola, B. Nezdolnost v pojetí SOC u žáků šumperských ZŠ 1. a 2. stupně. In: Dětské zvládání zátěže.. s. 63-75.
Ondřejová, E. a Koukola, B. Pedagogické a sociálně psychologické aspekty kultivace lidských zdrojů.. In: Ślask opolski i opawski w kierunku standardów europejskich.. s. 183-192. ISBN 80-7248-055-3.
Machalová, V. a Koukola, B. Vývojová psychologie.. 1999.
Pelcák, S. a Koukola, B. Nezdolnost a možnosti preventivní poradenské péče u hasičů záchranářů.. Psychologie v ekonomické praxi. 1998, č. 3-4,
Kapr, J. a Koukola, B. Pacient: revoluce v poskytování péče.. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-49-4.
Koukola, B. Projekt bakalářského studia Veřejná správa a regionální politika.. Pedagogická orientace. 1997, č. 1, s. 26-34.
Koukola, B. Výuka komunikace a psychologie jednání s klientem v bakalářském studiu Veřejná správa a regionální politika.. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Řada společensko vědní B3. s. 7-13. ISBN 80-85879-83-2.
Koukola, B. Zamyšlení nad fenoménem štěstí.. In: Sborník Fenomén štěstí v životě mladých lidí.. Krnov: RETIS, 1996. RETIS, 1996.
Koukola, B. Výcvikový seminář ČMPS, sekce Psychologie zdraví.. 1994.
Koukola, B. Celostátní Seminář ČMPS, sekce Psychologie zdraví.. 1993.
Koukola, B. National network of the Healthy Cities in Czech Republic and Project of the Healthy City Šumperk.. In: International Healthy Cities and Communities Conference. San Francisko. 1993.
Koukola, B. Psychologické a psychofyziologické metody screeningu osob s rizikovými faktory ICHS a možnosti intervence proti těmto faktorům.. 1988.
Mach, J. a Koukola, B. Výskyt a význam některých psychofyziologických ukazatelů ICHS.: ?Výskyt a význam některých psychofyziologických ukazatelů ICHS. Vnitřní Lékařství. 1983, roč. 29, s. 731-734.
Koukola, B. Na infarkt s počítačem?. In: Dům techniky ČSTV. s. 179-185.
Koukola, B. Metoda k zjišťování osobnostních rysů a emocí.. Čs. Psychologie. 1977, roč. 21, č. 2, s. 131-135.
Koukola, B. Plutchikova evoluční teorie emocí, jako teoretické východisko osobnostního testu: Index emočního profilu.. 1977.
Koukola, B. Výzkum emočního profilu u neurotiků a psychopatů.. 1975.


ZkratkaNázev předmětu
APSYPsychologie
APZNPsychologie zdraví a nemoci
BSZ3SZZ- Psychologie dítěte předškol. věku
CSOPSSociální psychologie
CVYPSVývojová psychologie
GRAF2Antistresový program pro učitele
KSZZSSZZ - Psychologie
MA2PEZáklady psychoterapie
MA2PSPatopsychologie a psychopatologie
MP2Z4SZZ - Aplikovaná psychologie
MSSZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
NKPATPsychopatologie
NPATPPsychopatologie
NPSYPsychologie
NPZNPsychologie zdraví a nemoci
PA2PSPatopsychologie a psychopatologie
POMOCPsychologická pomoc v krizi
PO1SPZáklady psychologie osobnosti
PSHANPsychologie handicapu
PSYU1Psychologie pro učitele 1
PSZDAPsychologie zdraví
PT2GRZáklady psychoterapie
SO1PSZáklady sociální psychologie
SP1Z2SZZ Psychologie
SP2Z4SZZ - Aplikovaná psychologie
SSZZSSZZ - Psychologie
UPPSPPsychologické problémy školní praxe
UPPUCPsychologie pro učitele
VS1Z2SZZ - Psychologie
VS2Z2SZZ - psychologie
XSOPPSociální a pedagogická psychologie
YO1PSZáklady sociální psychologie
YO1SPZáklady psychologie osobnosti
YP1Z2SZZ Psychologie
ZA2PEZáklady psychoterapie
2PAPSZáklady patopsychologie
2PATPPsychopatologie ve škole
2TMPZTvorba a metodika projektů k podp.zdraví
2VSZZSZZ - Výchova ke zdraví
22APSZáklady patopsychologie
22NRMNácvik relaxačních metod
22PATPsychopatologie ve škole
22PPKPsychologická pomoc v krizi
22PRCPrevence rizikového chování
22PZNPsychologie zdraví a nemoci
22SZZSZZ - Výchova ke zdraví
3PATPPsychopatologie
3PSZDPsychologie zdraví a nemoci 1
3SOPSSociální psychologie
3VSZZSZZ - Výchova ke zdraví
33SZDPsychologie zdraví a nemoci 1
5Z1SPsychologie zdraví
55Z1SPsychologie zdraví
CSZZ2SZZ - Psychologie


AutorNázev práceTypRok
Slota LukášUžívání alkoholu u dospívajícíchdiplomová 2016 
Sedmidubská GabrielaBipolární afektivní porucha v rodinědiplomová 2014 
Hrubá MichaelaStres a strategie zvládání u středoškolské mládežediplomová 2012 
Juřenčáková VeronikaKvalita života studentů Ostravské univerzitydiplomová 2012 
Kubcová PetraPoradenství jako sociální službadiplomová 2010 
Pischová JanaSociální aspekty nezaměstnanostidiplomová 2010 
Nečasová TerezieNedobrovolný klient v sociální prácidiplomová 2009 
Tůmová PavlínaBehaviorální a kognitivní přístupy v sociální práci.diplomová 2009 
Lašková MarkétaKvalita života studentů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravědiplomová 2008 
Komínková KláraZátěž a stres u studentů sociální práce na Zdravotně sociání fakultě Ostravské univerzity.diplomová 2007 
Králová MichalaPsychologické aspekty výchovy v rodině a jejich vliv na rozvoj osobnostidiplomová 2007 
Widláková KateřinaVliv hormonální antikoncepce na kvalitu života adolescentůbakalářská 2017 
Plutková MichaelaStravovací návyky u dětí mladšího školního věkubakalářská 2016 
Guňková LucieStres u žáků základní a střední školybakalářská 2015 
Možíšová LucieMentální anorexie u mladistvýchbakalářská 2015 
Stonišová KristýnaObezita dětí a mladistvýchbakalářská 2015 
Trojka JanObsedantně kompulzivní porucha u dospívajícíchbakalářská 2015 
Gombošová KristýnaDistres v těhotenstvíbakalářská 2014 
Hesová MarkétaŽák a poruchy jeho adaptace na školní prostředíbakalářská 2014 
Hovůrková DenisaVliv úzkostných poruch na kvalitu životabakalářská 2013 
Kalců KarinPostoje veřejnosti k náhradní rodinné péčibakalářská 2013 
Konečná BlankaPéče o mentálně retardovanébakalářská 2013 
Zdiarský JiříVliv nespavosti na život člověkabakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub