Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2017

Test obecných studijních předpokladů, praktické zkoušky, motivační pohovory a testy odborných znalostí jsou organizované Pedagogickou fakultou (Filozofickou fakultou u mezifakultního studia s Psychologií). Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Bakalářské a magisterské obory
13. a 14. ledna 2017dny otevřených dveří
28. února 2017mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
20. - 22. dubna 2017praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy
22. dubna 2017náhradní termín přijímací zkoušky z tělesné výchovy
15. - 27. května 2017přijímací zkoušky
20. května 2017náhradní termín přijímací zkoušky mimo praktickou z tělesné výchovy
30. června 2017zasedání přijímací komise
9. srpna 2017možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
28. - 31. srpna 2017zápis do studia
Doktorské studijní obory
15. května 2017mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
červen 2017konání výběrových řízení

Náhradní termín přijímacích zkoušek (22. dubna 2017 pro praktickou zkoušku z tělesné výchovy, 20. května 2017 pro všechny ostatní zkoušky) se poskytuje pouze uchazečům, kteří v řádném termínu konají maturitní, resp. bakalářskou zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky.